Supisuomea

Supisuomea on alunperin 2003 julkaistu videopohjainen itseopiskelukurssi, mutta se on myöhemmin uudistettu varsinaiseksi itseopiskelun verkkokurssiksi, jota on laajennettu ja sovellettu paremmin verkko-opiskeluun. Alkuperäiset videot on yhdistetty oppitunteihin, joita pystyy navigoimaan sivun oikean laidan palkin avulla. Sivustolla on teemoittain sanastoa ja fraaseja, kielioppia, kuullun ymmärtämistä ja teemaan sopivaa sanastoa ja kielioppia esitteleviä videoita. Verkkokurssit ovat kokonaan suomeksi, mutta kappaleisiin ja tehtäviin on olemassa sanastot monella eri kielellä, mikä helpottaa niiden käyttöä. Mukana on myös joitakin tehtäviä, mutta niitä on vähän eivätkä ne ole erityisen hyviä.

Käyttö opetuksessa:

Sivusto on tarkoitettu itseopiskeluun, eikä se suoraan sovellu opetuskäyttöön. Supisuomea-kurssin kieliopin kuvaukset ovat kuitenkin selkeitä ja voivat auttaa oppijoita itsenäisessä kertaamisessa.

Supisuomea-videot sopivat minusta kuitenkin oppitunneille inserteiksi eri aihealueita käsitellessä. Kun kurssin teemoja selaa, löytää helposti eri A1 ja A2-tasolla yleisesti käytyihin teemoihin ja rakenteisiin sopivia videoita. Tämä on hyvä, koska oppitunnilla on hyvä kuulla myös muiden kuin opettajan käyttämää suomen kieltä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä mietteitä sinulla on tästä?