Papunetin pelit

Papunet on ensisijaisesti puhevammaisien oppimista edistävä sivusto, mutta siellä olevista peleistä osa sopii hyvin myös luku- ja kirjoitustaidottomien opiskelijoiden sanaston opiskeluun ja arjen toimien harjoitteluun.

Papumarket: Tämä yksinkertainen peli auttaa harjoittelemaan kaupassakäyntiä, ruoka-ainesanoja ja kaupan osastoja, ja kassalla maksamista. Itse peli ei vaadi paljon lukutaitoa, eli lähinnä vain ruokalistan ruoka-aineiden nimet pitää tunnistaa.

Kellonaika- ja lukudominot: Näissä dominopeleissä pitää yhdistää lukumääriä numeroihin tai lukusanoihin ja lisäksi kellonaikoja ja minuuttimääriä kellotauluihin. Pelin avulla voi harjoitella näitä itsenäisesti vaikka lukutaito olisikin vielä aluillaan, kunhan pelin idea on ensin opittu. Peli sopii kielen alkeita opiskeleville. Ongelmana on kuitenkin, että peli ei sano sanoja ääneen, eli auditiivinen viesti jää puuttumaan.

Sanalliset dominot: Nämä dominot toimivat samalla tavalla kuin kellonaikadominot, mutta yhidstettävänä on esimerkiksi värejä, verbejä ja eläimiä niitä esittäviin kuviin.

Pohdintaa teknologian käytöstä

Luku- ja kirjoitustaidottomille s2-oppijoille usein myös tietokoneen ja hiiren käyttö on vaikeaa, joten tabletti voisi toimia tietokonetta paremmin työskentelyn välineenä. Tabletti on teknologiaan tottumattomille usein helpompi käyttää, koska siinä kosketaan näytöllä olevaa asiaa suoraan sormella, eikä hiiren välityksellä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä mietteitä sinulla on tästä?