Verbix-verbintaivuttaja

Monet tapaamistani s2-opiskelijoista ovat käyttäneet Verbixin verbintaivutuskonetta ja heidän mielestään se on erittäin hyödyllinen opiskelussa. Ohjelmaan syötetään verbin perusmuoto, jolloin se muodostaa verbistä kaikenlaisia, myös harvinaisia muotoja. Muotoja on hämmentävän paljon, mutta jos oppija tunnistaa tarvitsemiensa muotojen kielioppitermin englanniksi, on suhteellisen helppo löytää tarvitsemansa muoto. Lisäksi ohjelma antaa englanninkieliset käännökset verbille ja listaa muita verbejä, jotka taipuvat samalla tavalla kuin hakusanaksi laitettu verbi. Ohjelman hauskuus on se, että sillä pystyy taivuttamaan myös satunnaisia sanakirjasta löytymättömiä verbejä, kuten facebookittaa.

Käyttö opetuksessa

Tätä ohjelmaa ei sinänsä kannata käyttää opetuksen materiaalina. Sen sijaan opettajana voi mainostaa sitä, jolloin oppijat löytävät sen varmemmin ja voivat halutessaan käyttää sitä opiskelun tukena.

Sitä voi hyödyntää esimerkiksi tarkistamaan itse muodostamiaan taivutusmuotoja tai opettelemaan tietyn verbin taivutusta. Ohjelmaa voi hyödyntää myös siten, että tekstiä lukiessaan päättelee ensin, mikä on taivutusmuodossa olevan verbin perusmuoto, ja hakee sitten tällä oletetulla perusmuodolla taivutusmuodot, ja tarkistaa, oliko oma päättely oikeassa. Näiden läpi käyminen voi auttaa myös hahmottamaan paremmin suomen verbintaivutuksen sääntöjä, jos on hyvä hahmottamaan rakenteita.

Tämä ohjelma auttaa lähinnä niitä opiskelijoita, jotka hahmottavat kielioppia ja rakenteita melko hyvin ja osaavat kielioppitermejä. Ohjelman käyttöön kannattaa valmentaa tason mukaan siten, että osoittaa, mitkä taivutusmuodot ovat oppijoille tärkeitä, ja mihin ei kannata toistaiseksi kiinnittää huomiota. Ohjelman ongelma on tietenkin myös se, että koska se on tietokoneohjelma, se muodostaa verbimuodot joskus väärin, eli siihen ei aina voi täysin luottaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Mitä mietteitä sinulla on tästä?